Untitled-1
Bizi Geleceğe Taşıyacak Liderlerimizi Yetiştiriyoruz
Blog Category 7 sene ago Yorum Yapılmamış

Basım sektörüne yeni yöneticiler yetiştirmeye ve mevcut yöneticilerin yönetişim vizyonlarını geliştirmeye odaklanan “Geleceğin Liderleri” projesiyle, 2014 yılında, yeni bir yolculuğa başladık.
Umur Basım olarak, “Geleceğin Liderleri” projesiyle kurum ve süreç liderlerimizi içimizden yetiştireceğiz.

Yaşam boyu öğrenim prensibimizden hareketle Umur Akademi tarafından geliştirilen projenin hedefi; basım sektörünün ihtiyaç duyduğu, hem eğitimli hem de farklı uzmanlık kollarında deneyimli yeni nesil, orta ve üst kademe yöneticilerimizin, başka bir deyişle lider adaylarımızın, kurumumuz bünyesinden yetişmesine destek olmak. Dolayısıyla Umur Basım ailesinin kültürünü, motivasyonunu ve verimliliğini sürdürülebilir kılmak.

Projenin ilk etabı, Umur Basım’ın destek, satış ve pazarlama departmanlarının yöneticileri ile üst kademe yöneticileri ve bölge müdürlerinden oluşan toplam 47 kişilik bir grubu kapsıyor. Bu gruptaki yöneticilerimizin liderlik ve koçluk becerilerini geliştirmesi ve şirkette daha kapsamlı, farklı görevlere aday olarak geleceğin liderleri arasında yer almaları hedefleniyor. Bununla birlikte, mevcut çalışanlarımız içinden yeni yönetici adaylarının yetiştirilmesi de projenin bir diğer amacı.

“Geleceğin Liderleri Projesi”nin ilk etabına katılan 47 yöneticimiz, Carl Jung’un psikolojik tıp teorisine dayanan MBTI bireysel analizinden geçti. Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından geliştirilen ve uluslararası iş dünyasında en sık kullanılan kişilik göstergeleri doğrultusunda, yöneticilerimizin güçlü yönetsel davranışlarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Bu analizden elde edilen verilerle yöneticilerimiz, kişilik tipi özelliklerine bağlı olarak; liderlik tarzları, hedef belirleme şekilleri, takım içindeki davranış modelleri, motivasyon yöntemleri, karar verme eğilimleri, çatışma nedenleri, problem çözümleme yaklaşımları, stres yönetim biçimleri, zaman yönetim tarzları ve verimli olacakları çalışma koşulları gibi önemli konularda kendilerini daha fazla tanıma imkânı bulacaklar.

Bireysel analiz sonuçları doğrultusunda, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza yönelik özel eğitimler düzenlemeyi, koçluk desteği sağlamayı ve bireysel gelişim için aksiyon planları hazırlamayı projenin ilerleyen etapları için öncelikli hedeflerimiz olarak belirledik.

 
Uzman, sorumlu, müşteri temsilcisi, satış yöneticisi, ustabaşılarımız için  “Geleceğin Yıldızları Projesi”

Buna paralel olarak, 2015 yılında yeni yönetici adaylarının yetiştirilmesi amacıyla “Geleceğin Yıldızları Projesi”ni de hayata geçirmek için hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Şirketimizin üretim, satış ve idari tüm birimlerinden yeni nesil çalışanlarımızı kapsayacak olan bu projenin, insan kaynağımızı daha motive, yetkin, başarılı ve verimli kılacağına inanıyoruz.

Umur Basım’ın 25 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile sektörümüzün ilk ve öncü eğitim markası olmayı başaran Umur Akademi, “Geleceğin Liderleri” ve “Geleceğin Yıldızları” gibi projelerle, şirketimizde kariyer yapmaya istekli herkesle işbirliği içinde yeni projeler geliştirerek başarıya ve amacına ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda, önerilerinizi, istek ve tespitlerinizi bizimle paylaşmanızdan her zaman büyük memnuniyet duyacağız. Çünkü inanıyoruz ki, başarı da mutluluk gibi paylaştıkça çoğalan bir değer…